Wonen in Mexico

Je verblijfsvergunning aanvragen in Mexico kan dat?

Normaal gesproken dien je je verblijfsvergunning voor Mexico aan te vragen bij een Mexicaanse Ambassade en dan bij voorkeur in het land waar je paspoorthouder van bent. Dus voor Nederlanders is dat bij de Mexicaanse Ambassade in Den Haag. Er zijn echter uitzonderingen.

Stel je bent in Mexico op een toeristenvisum (FMM) en je wilt graag in Mexico blijven. Normaal gesproken moet je dan Mexico verlaten en terug naar Nederland om de procedure te starten voor een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning.

De immigratiewet van Mexico laat echter in een paar situaties toe dat je wel tijdens je verblijf in Mexico een verzoek kunt indienen voor een verblijfsvergunning.
In dit artikel ga ik uitleggen om welke uitzonderingen dit gaat.

Wie kan tijdens zijn bezoek in Mexico een verblijfsvergunning aanvragen?

In de meeste gevallen kun je, als je in Mexico vberblijft op een FMM (een toeristenvisum) een verzoek indienen voor een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning als je gebruikt maat van familie hereniging.

Wat houdt familie hereniging precies in binnen de immigratiewetgeving van Mexico?

Een familie hereniging is een aparte visum aanvraag waarbij je in Mexico iemand hebt wonen die direct familie van jou is (bloedverwant of bij wettelijke regeling zoals bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap) en die al een geldige verblijfsvergunning heeft.

Welke familieleden mogen een aanvraag voor gezinshereniging indienen?

  • een wettelijke partner
  • een moeder of vader
  • een zoon of dochter, of wettelijke kinderen van 1 van de partners (mits deze kinderen onder de 18 jaar zijn)
  • de wettelijke buitenlandse partner van een Mexicaanse ingezetene die in Mexico woont
  • de wettelijke ouder van in Mexico geboren kinderen mits in een geregistreerd partnerschap met de andere ouder.
  • personen die 4 aaneengesloten jaren aantoonbaar in Mexico zijn geweest op een tijdelijke verblijfsvergunning en deze willen omzetten in een permanente verblijfsvergunning
  • personen die op basis van de geldende humanitaire of politieke asielregeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning (dit zijn specifieke aanvragen met specifieke begeleidingstrajecten en worden alleen in behandeling genomen bij unieke omstandigheden van sociale, economische of politieke verdrukking in het thuisland of andere dringende humanitaire redenen)

Je dient ten alle tijden via uittreksels geboorteregister, huwelijks of partnerschaps aktes te bewijzen hoe de relaties zijn en zich verhouden. Als bij kinderen slechts 1 ouder in Mexico verlbijft terwijl er gezinshereniging plaatsvind is toestemming van de achterblijvende ouder noodzakelijk. Al deze documenten dienen in het Spaans vertaald en beeëdigd te zijn.

De persoon die in Mexico verblijft en op basis van wiens verblijf je in Mexico een verblijfsvergunning wilt aanvragen dient mee te gaan naar het kantoor van INM en zelf aanwezig te zijn bij de verwerking van de aanvraag. Deze persoon dient de bewijslast voor de inkomenstoets, zijn ID en een brief waarin hij/zij garant staat voor jouw verblijf bij jouw pakket bewijslast te doen.

Financiele draagkracht toets

Als je gebruik maakt van de regeling gezinshereniging wordt er een financiele draagkracht toets gedaan, dit is eigenlijk dezelfde financiele voorwaarden die gelden als wanneer je de aanvraag doet in Nederland voor een Mexicaanse verblijfsvergunning. Gebaseerd op de nationaliteit en status van degene die al in Mexico verblijfs geldt een inkomenseis. Deze is in Mexico uitgedrukt in UMA, een financiele waarde die door de Federale Overheid wordt vastgesteld en de waarde van de Peso vertaald naar een landelijk geldend tarief. Voor gezinshereniging hanteerd men 100x UMA van het minimun inkomen in Mexico. Dit geldt voor de inkomens en spaargeld-eis.

Voor andere visas of verblijfsvergunningen bijvoorbeeld voor asiel, studenten of vrijwilligers gelden andere vermeerderingen van de UMA t.o.v. het minimum inkomen. Dit geld voor eht inkomen van het in Mexico wonend familielid.

Meer informatie over de benodigde papieren voor gezinshereniging en de financiele toets kun je halen bij de informatiebalie van jouw INM Kantoor.

In alle andere gevallen

Indien je niet aan 1 van de bovenstaande voorwaarden of criteria voldoet heeft het absoluut geen zin een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning terwijl je in Mexico bent op een FMM. Je aanvraag zal neit in behandeling genomen worden en de medewerker van INM zal je terugverwijzen naar Nederland om de aanvraag in te dienen.

Kan ik mijn aanvraag ook bij een ander consulaat doen of alleen in Nederland?

Sommige Mexicaanse consulaten in de landen rondom Mexico staan aanvragen toe van mensen die te gast zijn in dat land. Toch zullen neit alle Mexicaanse consulaten dit doen en de vraag is of je aanvraag goedgekeurd wordt. De Mexicaanse Ambassade in Nederland raadt het dan ook af om via een ander land je verzoek voor ene verblijfsvergunning in te dienen.

Als je het wel wilt proberen dan dien je alle bewijslast die je nodig hebt aan te dragen in dat land, dus alle bankafschriften, eventuele aanvullende informatie als daarom gevraagd wordt (VOG, geboortebewijs) tevens dien je aan te tonen dat je legaal in het land van aanvraag verblijft en wat je reden is waarom je je aanvraag niet in Nederland doet.

WEETJE: Mijn klanten hebben geen goede ervaring met het aanvragen van een verblijfsvergunning in een ander land dan Nederland, ikzelf heb dat ook niet en ben teruggereisd naar Nederland. Ook het “kopen” van een verblijfsvergunning in Mexico als je hier op een FMM bent lijkt niet soepel te werken, en de bewijslast van de inkomenstoets zoals die in Nederland geldt blijft bestaan, je loopt dan tevens het risico het land uitgezet te worden op basis van illegale handelingen.

 

Ben jij dankbaar voor de gratis informatie?

Toon hier je dankbaarheid voor de informatie die ik gratis op mijn website publiceer zodat jij dit kunt lezen.

Je kunt betalen met Ideal, creditcard, paypal of via bankoverschrijving.

Zelf je Resident Permit regerlen voor Mexico?

Heb jij meer vragen over Mexico en je verblijf in Mexico?

Als jij meer vraen hebt over je verhuizing naar Mexico en je vestiging in dat prachtige land dan is deze boekenserie wellicht iets voor jou

 

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en nu dwars door Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. En ze geniet van haar werk als Emigratie Coach waarbij ze anderen helpt hun emigratie droom te verwezenlijken.