Emigreren

Emigratie en je Nederlandse Nationaliteit

De Nederlandse overheid wil het bezit van dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Daarom kan in sommige gevallen de Nederlandse nationaliteit verloren gaan. Er zijn echter wel uitzonderingen. In dit artikel beschrijf ik de redenen waarom je je Nederlandse nationaliteit kunt verliezen na je emigratie.

Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit zonder dat je een nieuwe nationaliteit hebt maakt je staatloos. Personen die staatloos zijn hebben dus geen nationaliteit, geen geldig paspoort en kunnen niet reizen. De definitie van staatloos volgens het internationale verdrag van de VN is: een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

Met een Nederlands paspoort kun je 188 landen op de wereld zonder vooraf geregeld visum voor kort verblijf binnen reizen. Dat maakt het Nederlands paspoort tot 1 van de beter geaccepteerde paspoorten in de wereld. Een kostbaar bezit dus als je veel reist. Voor een verblijf in het buitenland is een paspoort noodzakelijk, ook als je in het nieuwe land gaat wonen en nooit meer terugkeert naar Nederland. Je nationaliteit en daarmee je paspoort verliezen heeft meestal grote gevolgen voor je verblijfsvergunning/visum.

Redenen waarop je je Nederlandse nationaliteit kunt verliezen zijn:

 • Bij besluit van de Nederlandse overheid als je fraudeert, of als je een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, bijvoorbeeld door lidmaatschap van een groep die als zodanig te boek staat.
 • Als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt
 • Als je al een dubbele nationaliteit hebt en je Nederlands paspoort niet binnen de wettelijke termijn verlengt en dertien jaar buiten de EU of het Koninkrijk der Nederlanden hebt gewoond
 • als je buitenlandse partner wegvalt
 • als je zelfstandig afstand doet van de Nederlandse nationaliteit

In principe is het bijna altijd zo dat minderjarige kinderen samen met jou hun Nederlandse nationaliteit verliezen

Wat is de relatie tussen nationaliteit en paspoort?

Een nationaliteit is de juridische band tussen een persoon en een overheid (een land/staat). Je kunt de Nederlandse nationaliteit hebben en toch geen paspoort hebben. Maar je hebt als je de Nederlandse nationaliteit hebt wel recht op een Nederlands paspoort, dat brengt de nationaliteit met zich mee.

Een paspoort is een reisdocument waarmee een persoon over grenzen met andere landen kan reizen en waarmee een persoon zichzelf kan identificeren als burger van het land welke het paspoort heeft verstrekt. Je kunt dus alleen een paspoort aanvragen van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Ik heb een vaste verblijfsvergunning voor mijn nieuwe woonland en sta daar ingeschreven als burger

Als je een vaste of tijdelijke verblijfsvergunning hebt verlies je niet je Nederlandse nationaliteit. Pas als je de nationaliteit van het nieuwe woonland aanneemt kun je je Nederlandse nationaliteit verliezen en daarmee je recht op een Nederlands paspoort.

Ik woon in het buitenland en heb mijn paspoort laten verlopen

In principe mag je niet in het buitenland verblijven zonder geldig identiteitsbewijs. Ook binnen de EU geldt deze regel. De geldigheid van je visum of verblijfsvergunning is namelijk gekoppeld aan je paspoort(nummer). En om te kunnen reizen heb je een geldig paspoort nodig wat aan bepaalde eisen voldoet als het gaat om de geldigheidsdatum.

Je kunt niet “automatisch” je Nederlandse nationaliteit verliezen als je geen andere nationaliteit hebt. Internationale afspraken en verdragen voorkomen dat.

Het beste regel je zo snel mogelijk een nieuw paspoort, de Ambassade kan je daar verder bij helpen, en meer informatie over paspoortverlenging vanuit het buitenland vind je op de website Nederland Wereldwijd, waar je een afspraak kunt maken bij de ambassade in jouw land.

Ik wil de nationaliteit van mijn nieuwe woonland aannemen

Als je de nationaliteit van je nieuwe woonland aanneemt is dit een vrijwillige keuze, je verliest dan je Nederlandse nationaliteit en daarmee ook het recht op een Nederlands paspoort. Je kunt dan wel het paspoort aanvragen van je nieuwe woonland. Wil je daarna weer Nederlander worden dan moet je een naturalisatie procedure aanvragen. Hierover later meer.

Ik heb door mijn huwelijk de nationaliteit van mijn buitenlandse partner gekregen

In veel gevallen kun je als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat met iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en waarbij de verbintenis automatisch inhoudt dat je de nationaliteit van je partner krijgt, je Nederlandse nationaliteit behouden. Tenzij je in Oostenrijk woont, dan verlies je je Nederlandse nationaliteit.

Voor alle overige landen geldt dat als je je paspoort gaat verlengen je moet kunnen aantonen dat

 • je een geregistreerd huwelijk of samenlevingscontract hebt wat op die wijze is afgesloten en geregistreerd dat het ook in Nederland juridisch erkend wordt.
 • je op de dag dat je je nieuwe identiteit kreeg ook daadwerkelijk getrouwd of een geregistreerd partnerschap had met deze persoon.

Ga je scheiden van deze persoon of komt je partner te overlijden en hou je dan toch de andere nationaliteit aan, dan verlies je je Nederlandse nationaliteit en daarmee je Nederlandse paspoort.

Ik had, voor ik ging emigreren, al een dubbele nationaliteit kan ik mijn Nederlandse nationaliteit na mijn emigratie kwijtraken?

Dat ligt aan de situatie. Woon je buiten Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten en buiten de Europese Unie (EU), dan verlies je je Nederlandse nationaliteit als je:

 • 18 jaar bent geworden binnen een aaneengesloten periode van 13 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de EU
 • en tijdens die 13 jaar ook een andere nationaliteit hebt
 • en je niet op tijd een nieuw Nederlandse paspoort aanvraagt of hebt gekregen.

Als de periode van 13 jaar onderbroken wordt door een vol jaar wonen, inclusief inschrijven, binnen de EU of het Koninkrijk der Nederlanden start de telling van 13 jaar opnieuw.

Verklaring bezit Nederlanderschap

Mocht het aanvragen van een Nederlands paspoort lastig zijn, dan kun je in plaats daarvan ook (op tijd) een ‘Verklaring bezit Nederlanderschap’ aanvragen. Deze verklaring is goedkoper dan een paspoort. Met deze verklaring behoud je de Nederlandse nationaliteit maar je mag er niet mee reizen. Je recht om later een Nederlands paspoort aan te vragen blijft bestaan.

Ik ben de Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt, wat nu?

Je kunt als ex-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

 1. door gebruik te maken van een zogenoemde optieprocedure
 2. door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen.

Ben je je Nederlanderschap verloren omdat je vrijwillig koos voor een andere nationaliteit dan is de snelste manier om je Nederlandse nationaliteit terug te krijgen

 • hervestiging in Nederland
 • een verblijfsvergunning als in Nederland geboren en getogen oud-Nederlander aan te vragen.
 • na een verblijf van één jaar in Nederland kunt u dan uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgen via een optieprocedure. Bij een optieprocedure hoeft de oud- Nederlander geen naturalisatietoets af te leggen.

Meer lezen over deze mogelijkheden kan op deze website (klik)

 

Het schrijven van dit artikel kostte tijd. Wil jij mij hiervoor bedanken, dan stel ik dat zeer op prijs.

 

 

 

 

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en nu dwars door Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. En ze geniet van haar werk als Emigratie Coach waarbij ze anderen helpt hun emigratie droom te verwezenlijken.