Emigreren

Je Pensioen en Emigratie

Bij veel van mijn klanten is verwarring over pensioen en AOW. En hoe dat dan zit na Emigratie.
Hoewel ik geen deskundige ben op dit gebied ga ik proberen het uit te leggen aan de hand van informatie die ik kan vinden op de Nederlandse websites, overleg met mensen uit mijn netwerk die daar wel verstand van hebben.

Het is best een lastig onderwerp, want Nederland is het land van regels en uitzonderingen op die regels. En de meeste pensioenadviseurs en belastingadviseurs denken alleen maar binnen Nederland en alles daarbuiten moeten ze uitzoeken. En dat doen ze niet altijd even accuraat. Want niet iedereen kent alle verdragen en afspraken tussen landen. Het is een beetje zoeken naar een spelt in een hooiberg, en je klikt van website naar website en pagina naar pagina om soms nog niet de juiste informatie boven tafel te krijgen.

Er zijn landen in de wereld die het veel eenvoudiger hebben geregeld en ik kijk daar wel eens met enige afgunst naar, die hebben als regeling: dit is wat je opgebouwd hebt en dit is wat je krijgt, waar je ook woont, met wie en hoe en hoelang maakt niet uit. In die landen  maken pensioenrechten geen onderdeel uit van handelsverdragen en diplomatieke afspraken, daar is het duidelijk en overzichtelijk en goed verzorgd.

Helaas is dat voor Nederlanders anders. We duiken in de materie. En nogmaals ik ben geen expert, maar ik deel wel de linken war ik de informatie vandaan heb en ik heb informatie getoetst in mijn netwerk van professionals.

Wat is de Algemene Ouderdomswet, kortweg AOW en wie heeft er recht op?

AOW is een basispensioen wat je uitgekeerd krijgt na het behalen van je pensioengerechtigde leeftijd door de Nederlandse overheid. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, betaald dit pensioen uit, mits je hiervoor in Nederland verzekerd bent geweest. Meestal ben je verzekerd geweest als je in Nederland hebt gewerkt. De Belastingdienst houdt automatisch je premies voro Volksverzekering waaronder de AOW valt in van je inkomen.

Maar dat geldt niet automatisch voor iedereen. Nederland zou Nederland niet zijn als er niet 101 uitzonderingen zijn op een regeling en dat geldt zeker voor de AOW (lees op de website van de SVB of jij verzekerd was/bent voor AOW)

Voor de jaren die je in Nederland woont of werkt, bent je dus meestal vanzelf verzekerd. Dat houdt automatisch in dat als je niet in Nederland woont, je geen AOW opbouwt.Je AOW opbouw stopt dus op het moment dat je naar het buitenland vertrekt. Je kunt op de website van de SVB nakijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd tijdens je werkende en wonende leven in Nederland, voor de meeste mensen is dat 2% per jaar x 50 jaar is 100%. Hoe jonger je dus naar het buitenland verhuisd, hoe minder AOW opbouw.

Je kunt er voor kiezen om je vrijwillig te verzekeren voor je AOW dit dien je binnen een jaar na vertrek aan te vragen.

Wat is Pensioen en heb jij recht op pensioen?

Pensioen is niet iets wat verplicht is in Nederland. Het is een extra oude daguitkering die je opbouwt via een pensioenfonds. Bijvoorbeeld via een collectief via je werkgever. Maar dat kun je ook privé doen als je ZZP’er bent bijvoorbeeld of als je werkgever niet voorziet in een pensioenfonds. Net als met de AOW stopt de opbouw op het moment dat je het pensioencollectief verlaat, omdat je van werkgever verandert bijvoorbeeld, of omdat je emigreert. Je kunt dus meerdere pensioenfondsen hebben.

Pensioen is een aanvulling op je AOW. En daar waar je bij de AOW afhankelijk bent voor premies van Overheidsbeslissingen over de uitbetaling die je ontvangt, en je dus verschillende hoogtes van premies hebt, voor alleenstaanden, samenwonenden en buitenlandse AOW-gerechtigden, bouw je bij een pensioen vaak een redelijk vast bedrag op (afhankelijk van rendement) wat je veelal al vervroegd kunt laten uitbetalen.

Zowel AOW als Pensioen krijg je uitbetaald als je in het buitenland woont. Je moet wel elk jaar een “bewijs van in Leven zijn” overleggen en je de instanties zelf benaderen als je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Voor de AOW is dat 6 maanden voor die betreffende datum.

Hoe doe je dat na Emigratie als je geen pensioen of AOW (meer) opbouwt?

Als je gaat emigreren heb je geen opbouw meer van zowel pensioen als AOW. tenzij je je vrijwillige verzekerd. Dat kan, maar de premie is vaak erg hoog. Op de website van de SVB kun je een berekening doen op basis van je wereldinkomen.

Als je gaat emigreren is het verstandig goed na te denken over de levensstandaard die je in het buitenland wilt hebben. Hoe rijk wil je leven en welk geldplaatje hangt daar aan. Veel van mijn klanten gebruiken hiervoor dit boekje. Het geeft je een goed inzicht tussen verlangens, dromen en realiteit en de financiële haalbaarheid van ej nieuwe levensstijl.

Deze levensstandaard geldt uiteraard ook voor je pensioenleeftijd. Hoewel je wellicht op latere leeftijd minder geld uitgeeft aan reizen heb je misschien wel het verlangen om ook ooit met pensioen te gaan en te genieten van “je oude dag”. Hoe neem je dat op in je nieuwe plannen.

Verhuis je met een partner naar het buitenland dan geldt dat plaatje natuurlijk x2.

Ook je partner heeft hoogstwaarschijnlijk in Nederland recht op AOW en wellicht pensioen opgebouwd. En kijk ook eens naar het nabestaandenpensioen. Voor als 1 van beiden komt te overlijden. Op de website van mijnpensioenoverzicht (punt NL) kun je inzien aan hoeveel pensioenfondsen je hebt deelgenomen, welke je kunt samenvoegen, of al kunt laten uitbetalen en hoe je toekomstplaatje er uit ziet.

Het totale kostenplaatje van wat je wilt en wat je hebt, weeg je af tegen de kosten van levensonderhoud in je nieuwe woonland. Als daar de kosten van levensonderhoud relatief laag zijn, kun je dus met minder geld toe dan in Nederland. En daar waar je in Nederland wellicht niet kon rondkomen van je opgebouwde pensioen en AOW, kan dat in het buitenland wellicht wel.

Maar reken je niet rijk, doe goed vooronderzoek t.a.v. AOW, want er zijn ook landen waar je niet automatisch je volledige opgebouwd recht krijgt uitbetaald, omdat er weer uitzonderingen zijn en verdragen, en in sommige Zuid en Midden-Amerikaanse landen krijg je maar 50% AOW uitbetaald, dus ook maar 50% van wat je tot aan je emigratiedatum hebt opgebouwd.

Een andere reden waarom ik waarschuw om je niet rijk te rekenen is omdat je niet in alle landen automatisch als immigrant recht heb op lokale voorzieningen voor gepensioneerden. Dus heeft jouw woonland wel een regeling, val jij daar dan onder? Vaak moet je een fors aantal jaren in een land gewoond hebben om aanspraak te kunnen maken op een lokale regeling voor gepensioneerden en dan is die regeling vaak niet zo royaal als dat je zou wensen. (lees ook: Wat gebeurt er met je pensioen als je emigreert?)

Sparen voor je oude dag: in veel landen krijg je nog rente over spaargeld

Veel van mijn klanten halen hun schouders op als ik praat over hun pensioenopbouw. Dat zien ze dan wel weer. En daar hebben ze wel gelijk in. De wereld verandert zo snel en zoveel dat niets zeker is. Ook je opgebouwde rechten niet. En zeker niet in Nederland en binnen Europa.

Toch is het wel raadzaam om, afhankelijk van je leeftijd en inkomen in het buitenland, vroeger of later eens naar je pensioen te kijken. Kun je sparen voor je oude dag?
Wil je blijven werken tot je dood? En kun je blijven werken tot je dood?

Kun je sparen? Is er een gunstige spaarregeling in jouw nieuwe woonland waarmee je je kapitaal kunt laten groeien en welke invloed heeft dat op de belasting die je moet betalen, als je nog in Nederland belastingplichtig bent bijvoorbeeld? En niet elk land heeft ene gunstig belastingtarief voor gepensioneerden of lagere inkomens, zoals Nederland dat kent.
Nieuwe belastingregel voor gepensioneerden in het buitenland

Waar moet je rekening mee houden als je emigreert en over pensioen nadenkt?

De meest voor de hand liggende reden van een tegenvallende oudedagsvoorziening in het buitenland is omdat mensen zich rijk rekenen. Omdat ze de regels over AOW en belastingen verkeerd interpreteren.
Het kan zomaar honderden euros per maand schelen als je dit fout interpreteert. De websites van de overheid en pensioenfondsen gaan bij pensioenopbouw en berekeningen er allemaal vanuit dat je in Nederland woont, en de bedragen die je daar ziet zijn dus alleen correct als je in Nederland geregistreerd bent als inwoner.

Je hebt te maken met inflatie. Hou rekening met de daling van geldwaardes en met wisselkoersen. Mijn 700 euro is allang niet meer dezelfde waarde in 2022 als toen ik ging emigreren in 2015. (Lees ook: Leven van een jaarinkomen van 9.500 euro)
Veel van mijn klanten gingen op een bitcoin-kapitaal naar een ander land, en zijn opeens de helft minder rijk dan ze dachten, dat kan een enorme tegenvaller zijn, zeker als je met een groeiend gezin emigreert.

Het is raadzaam om je pensioen uit drie delen te laten bestaan als dat mogelijk is:
AOW, opgebouwd pensioen via een pensioenfonds en eigen spaargeld of inkomen na je pensioenleeftijd. Nederland kent een maximum spaarbedrag voordat het fiscaal onaantrekkelijk wordt om te sparen, dat is niet automatisch ook zo in andere landen. En zoals ik eerder al aangaf, in veel landen krijg je nog rente over je spaargeld.

Zoek naar de voor jou zo gunstig mogelijke belastingregelingen als dat mogelijk is. Moet je belasting betalen in je nieuwe woonland, of kan dat ook in Nederland, zoek het meest gunstige belastingtarief. In principe betaal je belasting in het land waar je woont, maar voor AOW geldt dat niet meer automatisch. En ook met bankkosten en wisselkoersen, laat jij je pensioen uitbetalen in Nederland of in het buitenland? (lees ook: Emigreren en je Bankrekening)

Plan de data waarop je het SVB en je pensioenfonds moet benaderen voor uitbetaling in in je digitale agenda. Dan hoef je daar niet meer over na te denken.

Het geeft rust als je af en toe nadenkt over je pensioenleeftijd en het leven erna. Zodat je wellicht je plannen kunt bijstellen of even toetst aan de huidige dagelijkse werkelijkheid. Zo heb ik onlangs maar weer eens zorgelijk gekeken naar mijn inkomsten, temeer omdat de Euro zo in waarde daalde. Hoe gaat het nu financieel met mij? En hoe gaat het in de toekomst als het nieuwe belastingstelsel in werking treed?
Probeer je af en toe te verdiepen in het onderwerp na je emigratie en de ontwikkelingen op het gebied van AOW en pensioen te blijven volgen.

Als je gaat emigreren wordt alles anders, ook je uitgaven patroon, en dat kan een positieve invloed hebben op de ruimte die je hebt opgebouwd als het gaat om pensioen. En dat is een heerlijke gedachte. Maar als je maar weinig pensioen en AOW hebt opgebouwd in Nederland en/of je woont in een land waar de AOW ook nog eens gekort wordt, dan is het zeker raadzaam na te denken over inkomsten op latere leeftijd.

Gratis informatie

Mijn AOW gaat op basis van mijn landen keuze met 50% gekort worden als ik mijn pensioenleeftijd heb bereikt. Dat is niet leuk, want dan kom ik grandioos geld  te kort om van te leven. Dus ik spaar voor mijn pensioen. Soms met behulp van dankbare lezers.

Je vind op het internet veel websites met verouderde informatie, gebroken links, en desinformatie. Leaving Holland wil niet zo’n website zijn. Alle informatie op deze website is gratis. Het kost veel tijd en moeite maar zeker ook geld om een website als Leaving Holland up-to-date en online te houden. 

Jouw dankbaarheid kun je tonen door een donatie te doen, waarvoor ik je bij voorbaat hartelijk dank en twee gratis downloads weggeef.

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. Momenteel leeft ze in een dorp in de woestijn van Baja California Sur in Mexico

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.