Wonen in Mexico

Mag je een wapen bezitten in Mexico?

Als je in Mexico gaat wonen en onder de indruk bent van alle verhalen die in Nederland doordringen over geweld in Mexico, vraag je je wellicht af of je een wapen mag bezitten in Mexico, voor zelfbescherming bijvoorbeeld.

De Mexicaanse wapenwet legt op, dat bezit van bepaalde dodelijke wapens niet is toegestaan. In Mexico is het ook heel gebruikelijk dat de Federale Politie in samenwerking met justitie en het leger wapeninzamelingsmomenten organiseert waarbij mensen zonder gerechtelijke vervolging wapens mogen inleveren, soms in ruil voor grote kadoos als televisies of keukenaparatuur of autoonderdelen.

Als buitenlander op bezoek in Mexico dien je de wapenwet te gehoorzamen en mag je geen wapen mee het land innemen of bij je dragen. Als je met een ongeregistreerd (dodelijk) wapen wordt betrapt krijg je een zware gevangenisstraf zonder recht om deze straf eventueel in Nederland te mogen uitzitten. De Mexicaanse overheid publiceert regelmatig een lijst met welke wapens onder de wapenwet vallen en welke criteria gelden om iets tot wapen te bestempelen.

Het bezit van een wapen in Mexico onder de huidige wapenwet is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden:

  • De eigenaar van het wapen moet een Mexicaan zijn of een buitenlander met een legale verblijfsvergunning.
  • Het wapen is van een klein kaliber en past binnend e omschrivingen van de wapenwet.
  • Het wapen is geregistreerd bij SEDENA, de dienst van de Mexicaanse strijdkrachten
  • Het wapen mag jouw huis nooit verlaten en dient alleen voor zelfbescherming binnen jouw vaste verblijfsplaats.

Het doel van geregistreerd wapensbezit in Mexico voor partikulieren is uitsluitend voor zelfverdediging.

Jagers zijn in Mexico geregistreerde beroepen en ook een jachtgeweer dient geregistreerd te zijn. Wil je in Mexico een jachtgeweer bezitten dien je ook geregistreerd en erkend jager te zijn.

Wil je een wapen meenemen Mexico in, dien je vooraf aan je reis naar Mexico toestemming te vragen bij de Mexicaanse Ambassade in jouw land, Voor Nederland is deze gevestigd in Den Haag. De kans dat je hiervoor toestemming krijgt is uiterst klein.

Er is een klein assortiment wapens wat je zonder vooraf geregelde toestemming mee kunt nemen Mexico in of wat je in Mexico mag bezitten. Dit gaat meestal om wapens die geen explosie veroorzaken als ze afgevuurd worden en op luchtdruk werken.

Ook het bezit van bijvoorbeeld pepperspray, bepaalde messen en onderdelen voor wapens (inclusief ammunitie) en nachtkijkers zijn in Mexico verboden voor particulieren.

Wil jij weten welk wapen je mag bezitten in Mexico als je je permanente verblijfsstatus hebt? Je kunt in deze lijst, kijken om welke wapens het gaat en op welke wapens er een verbod rust. Ook kun je de straffen lezen die opgelegd worden als jij de wapenwet overtreed. De lijst is gepubliceerd door SAT, de Mexicaanse douane en belastingdienst en SEDENA, de Dienst Krijgsmachten van Mexico.

Even ter uitleg, de boete die naast de celstraf wordt opgelegd wordt bepaald door een Mexicaans rekenmodel die door de Federale overheid landelijk wordt opgelegd en die is gebaseerd op een “dag”, een dag minimum loon wel te verstaan. Per Staat kan deze boete dus hoger of lager uitvallen afhankelijk van het daar geldende minimaal inkomen.

Bijvoorbeeld: als je boete 200 dagen betreft, is dat 200 x het minimaal dagloon van de stad of streek waar jij gearresteerd wordt, deze boetes kennen bijna altijd een minimum en maximum bedrag. Het minimum loon wordt (jaarlijks) per staat vastgesteld op basis van diverse factoren.

Meer weten over wonen in Mexico?

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en nu dwars door Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. En ze geniet van haar werk als Emigratie Coach waarbij ze anderen helpt hun emigratie droom te verwezenlijken.

error: Sorry!