Emigreren,  Vluchten voor Schulden

Uitschrijven in Nederland, wat zijn de gevolgen

Als je gaat of wilt emigreren komt ook de vraag op wanneer je je moet uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je op dat moment woont of verblijft. Maar wat zijn de wettelijke regels en verplichtingen rondom die uitschrijving en wat heeft dat voor gevolgen voor de toekomst?

In dit artikel vertel ik over de belangrijkste gevolgen van het uitschrijven bij een gemeente.

Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

Als je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je wettelijk verplicht je uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

De BRP heette voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). En daarvoor werd het het bevolkingsregister genoemd, het is onderdeel van de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je woont of verblijft. De persoonsgegevens van alle Nederlandse Staatsburgers staan in dit systeem, of je nu wel of niet in Nederland woonachtig bent

Uitschijven kun je persoonlijk doen of schriftelijk (soms online). Bij de meeste gemeenten kan dit vanaf 5 dagen voor het daadwerkelijke vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn.

Je kunt ook na vertrek uitschrijven als je besluit langer dan 8 maanden in het buitenland te verblijven. Je kunt met de gemeente mailen en een verzoek in uitschrijving doen. Sommige gemeenten hebben hier een formulier voor, voor anderen volstaat een brief, je stuurt altijd een kopie paspoort mee en heel soms kun je het zelfs per DigiD regelen door in te loggen bij je gemeentepagina.

Sommige landen stellen de eis, voordat je je daar kunt inschrijven, dat je een bewijs van de uitschrijving uit Nederland hebt.Vraag dus altijd aan je gemeente om een bewijs van uitschrijving, het liefst digitaal zodat je het altijd bij de hand hebt om te printen en te overhandigen.

Bij uitschrijving uit de BRP is het niet verplicht om elders in te schrijven. Het is dus niet noodzakelijk om in het buitenland in te schrijven.

Ook is het niet noodzakelijk bij de BRP een nieuw woonadres op te geven, vaak volstaat met aangeven dat je in het buitenland verblijft of een woonland op te geven. Die keuze is aan jou.

Wist jij dat je bij Mijn Overheid kunt zien welke instanties inzicht hebben in je persoonsgegevens?

Dus je besluit je uit te schrijven uit de BRP, omdat je langer dan 8 maanden buiten Nederland woont of reist, wat zijn dan precies de gevolgen? Voor je toeslagen bijvoorbeeld en je verzekeringen?

De uitschrijving uit de BRP kan in veel gevallen invloed hebben op o.a.

Voor zaken als leningen en hypotheken geldt dat je een informatieplicht hebt naar de financiële instelling. Als je bijvoorbeeld je huis gaat onderverhuren of langdurig leeg laat staan. En voor persoonlijke leningen kan het zijn dat je die in 1x dient af te lossen als je vertrekt uit Nederland. Deze voorwaarden vind je terug in de bijzondere bepalingen van je lenings- of hypotheekovereenkomst.

Het is van belang dat je weeet wat de gevolgen kunnen zijn en welke uitzonderingen er gelden als je je uitschrijft uit de BRP. Zo kun je bijvoorbeeld boetes voorkomen als je zaken goed en in de juiste volgorde regelt.

Het is allemaal best een beetje verwarrend soms en tijdrovend, daarom zoeken mensen hulp bij dit soort zaken. Temeer omdat Nederland een land is van wettelijk verplichte privileges die soms strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben. En dus in de toekomst voor problemen kunnen zorgen als je bijvoorbeeld een grens over wilt of een paspoort wilt verlengen.

In het boekje Het afronden van Nederland wordt het allemaal stap voor stap met handige links naar overheidswebsites uitgelegd. Het staat vol aandachtspunten en helpt jou om de zaken in Nederland goed af te ronden, zoals de auto, de (zorg)verzekeringen, de onderwijsinstelling en nog veel meer zaken waar je in de drukte van emigratie wellicht overheen kijkt.

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de BRP voor je Pensioen?

Voor ieder volledig jaar (van de 50 jaar voorafgaand aan het moment dat iemand AOW krijgt) dat men in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW gestopt, wat per jaar een korting van 2% op de uiteindelijke uitkering betekent. Daarbij is de uitkering van de AOW niet in alle landen in de wereld gelijk. In sommige landen wordt door middel van een verdrag de AOW zomaar gehalveerd. (Lees ook:  Je Pensioen en Emigratie)

Je particuliere pensioen wordt in het buitenland gewoon uitbetaald. Het is zaak dat je weet of jij na je vertrek uit Nederland dus nog wel genoeg geld ontvangt om van rond te komen als je als gepensioneerde wilt emigreren.

Wat kan je zelf doen om de gevolgen voor het verlies van AOW-opbouw op te vangen?

Voor je AOW kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale VerzekeringsBank.
Dit moet wel binnen een jaar na vertrek (uitschrijving) geregeld zijn. Daarna vervalt dat recht.
De premie is afhankelijk van het inkomen, met een minimumpremie voor het geval iemand geen inkomen of een laag inkomen heeft.

Wat zijn de gevolgen van het uitschrijven uit de BRP t.a.v. de Belastingdienst?

De gemeente waar je je uitschrijft informeerd automatisch de Belastingdienst over je uitschrijving. Toch zijn er een aantal zaken die je zelf dient te beeindigen, zoals:

  • je toeslagen
  • je voorlopige teruggaaf
  • het terugbetalen van uitstaande vorderingen van de belastingdienst

Als je emigreert en dus in een ander land gaat wonen, is de kans aanwezig dat je in je toekomstige  woonland belastingplichtig wordt. Je ontvangt van dat land ene belastingnummer wat je dient door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst.
Tot dat moment KUN je nog in Nederland belast worden over je wereldinkomen.  Maar ook hiervoor zijn tal van uitzonderingen en verdragen waardoor eigenlijk ieder emigratieverhaal en de belastingdienst een persoonlijk advies verdient van een belastingadviseur die verstand heeft van internationale belastingzaken.

Je persoonlijke situatie in Nederland is veeal bepalend, heb je nog een inkomen in Nederland, bijvoorbeeld uit werk, verhuur van woning of anders, dan heb je nog binding met Nederland en zul je veelal in Nederland belastingplichtig blijven. Ook als je (pre)pensioen ontvangt blijf je, als je niet kunt aantonen dat je in je nieuwe woonland belasting betaald, belastingplichtig in Nederland, mits een belasstingverdrag tussen jouw nieuw ewoonland en Nederland anders bepaald.

In veel gevallen heb je als niet ingezetene geen recht op de kortingen die de Belastingdienst verleend aan mensen die vanuit Nederland aangifte doen. 

Soms stuurt de Belastingdienst een formulier nadat jij je uitschrijft uit de BRP:  ‘Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland’. Hierin kan ook, indien van toepassing, het adres van een zaakwaarnemer worden opgeven en een machtiging voor de belastingdienst worden geregeld. Dit formulier ook bij de belastingdienst worden opgevraagd.
Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal de belastingdienst een M-formulier toesturen, waarop de situatie (inkomsten) in het buitenland kan worden toegelicht.

Houdt er rekening mee dat de Belastingdienst een conserverende aanslag kan versturen na je emigratie die je dan nog moet voldoen.

Welke gevolgen heeft uitschrijving bij de gemeente voor jouw verzekeringen?

Een aantal verzekeringen geeft geen dekking meer nadat je je hebt uitgeschreving uit de BRP: bij voorbeeld de verzekeringen voor

  • aansprakelijkheid,
  • doorlopende reis,
  • inboedel, opstal.

Ook kunnen er consequenties zijn voor het recht op de Zorgverzekering, ga jij buiten Europa verhuizen dan vervalt je wettelijke plicht op de Nederlandse Zorgverzekering. Maar het is altijd raadzaam dit goed uit te zoeken of dit ook voor jou het geval is, de beslissing over het recht om de zorgverzekering te beeindigen ligt bij ZorgsInstituut Nederland.

Houd jij je koophuis aan in Nederland dan kan ook het risico van je woonhuisverzekeringen veranderen door ander gebruik van de woning zoals langdurige leegstand (onbewoond) of verhuur. (Lees ook:  Wanneer zeg je bij emigratie je Nederlandse verzekeringen op?)

Veel verzekeraars zullen de verzekering stopzetten als je naar het buitenland vertrekt. 

Je bent als verzekerde verplicht  om wijzigingen door te geven aan de verzekeringsmaatschappij, deze kan dus de dekking opschorten of de verzekering eenzijdig beeindigen als je dit verzuimd, ook al betaal jij gewoon premie. In dat geval wordt er niets uitgekeerd bij een schadeclaim.

Wil jij je uitschrijven uit Nederland en wil je precies weten wat je dan allemaal moet regelen?

Wil jij je uitschrijven uit de BRP en wil je ook weten wat de gevolgen zijn van die uitschrijving en wat de gevolgen zijn als je dingen vergeet of niet doet? Koop dan dit boek.

Emigratieplannen?

Ben jij dankbaar voor de gratis informatie?

Toon hier je dankbaarheid voor de informatie die ik gratis op mijn website publiceer zodat jouw vragen beantwoord worden.

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. Momenteel leeft ze in een dorp in de woestijn van Baja California Sur in Mexico

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.