Weglopen

Vluchten voor schulden, verjaringstermijn

Als jij overweeegt om te vluchten voor je schulden bijvoorbeeld omdat je niet in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject, heb je eigenlijk maar 1 doel. En dat is proberen onvindbaar te blijven tot de schulden verjaard zijn.

Wat is verjaring van schulden?

Wanneer het bedrijf of de organisatie waar jij een schuld hebt lange tijd geen actie onderneemt om de het verschuldigde bedrag te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring betekent echter niet dat de schuld wegvalt of verdwijnt. Het betekent alleen dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Er blijft een soort van morele verplichting over om de schuld alsnog af te lossen. Maar de terugvorderingsmogelijkheid vervalt bij verjaring.

Een verjaarde schuld bestaat nog steeds het recht om dit bedrag te verrekenen met een eventuele nieuwe verbintenis tussen jou en de schuldeiser. Dat betekent dat als jij weer iets koopt bij datzelfde bedrijf zij de openstaande (verjaarde) schuld nog steeds mogen verrekenen.

Het vreemde is alleen dat als een schuld is verjaard, je daar zelf een beroep op moet doen. Je moet dus zelf de schuldeiser benaderen en aangeven dat volgens jou de schuld verjaart is. En aangezien voor sommige schulden elke termijn van betaling een eigen verjaringstraject heeft, kan die timing best lastig zijn, want voor je het weet wordt de schuldeiser wakker en begint alsnog een terugvorderingsprocedure voor de termijnen die nog niet voor verjaring in aanmerking komen.

De verjaringstermijnen voor achterstallige betalingen in Nederland op een rijtje

 • Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar en dit geldt ook wanneer er een vonnis is.
  Maar er zijn een paar uitzonderingen waarbij de verjaringstermijn aanzienlijk korter is, namelijk 5 of 2 jaar. Dat geldt alleen als er geen vonnis is.
 • Bij consumenten aankoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Dit betekent dat de verkoper na 2 jaar geen betaling meer kan afdwingen. Wat is een consumentenkoop? Een consumenten koop is een particulier (dus geen bedrijf) die een product (een zogenaamde roerende zaak) koopt van een professionele verkoper. Bijvoorbeeld een wasmachine in een winkel.
 • Bij energieschulden geldt ook een verjaringstermijn van 2 jaar. Jij koopt namelijk als consument een product (een roerend goed) namelijk energie bij een professioneel bedrijf.
 • Een vordering tot nakoming van een overeenkomst bijvoorbeeld geldlening, dienst of een abonnement heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. De termijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
 • Een vordering tot periodieke betaling, bijvoorbeeld rente, huur en pacht en voor alles wat per jaar of een kortere termijn moet worden betaald heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Omdat dit een rekening is die per jaar gepresenteerd wordt gaat elk jaar voor het nieuwe jaar/bedrag de verjaringstermijn in.
 • Een vordering uit onverschuldigde betaling, dat is een betaling die je per ongeluk hebt ontvangen, bijvoorbeeld als er geld op je rekening is gestort door een fout. Of teveel betaalde rente die je terug meot betalen. Of een vordering tot betaling van schade of een bedongen boete. Deze termijn van 5 jaar begint op de dag nadat zowel de fout, of de schade als de dader bekend is, met een maximumtermijn van 20 jaar na de schadegebeurtenis.

Uitzonderingen op de uitzonderingen:

 • Bij schade als gevolg van bepaalde misdrijven gelden langere termijnen, maar daar is dan ook vaak een vonnis uitgesproken.
 • Voor bijvoorbeeld het niet terugbetalen van je telefoonabonnement als je bij aankoop ook een telefoon hebt gekocht wordt dit gezien als een consumenten aankoop en dus geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Maar omdat dit een gemengde aankoop is kan de rechter besluiten hier van af te wijken.

Als jij gaat vluchten voor schulden wil je net zo lang onvindbaar blijven tot een schuld is verjaard, zodat je geen drang meer hebt van de schuldeiser om de schuld te voldoen en er geen beslag gelegd kan worden op je bezittingen of inkomsten. Vluchten voor schulden kan jou ook de tijd geven om je eigen betaalplan op te stellen en in je eigen tempo je schulden af te lossen. Bijvoorbeeld omdat je in een land gaat wonen waar de kosten van levensonderhoud een stuk lager zijn dan in Nederland zodat je geld apart kunt zetten voor een eventuele aflossingsregeling.

Je zult je ongetwijfeld afvragen of in een digitale tijd waarin we nu leven verdwijnen voor schulden en schuldeisers nog mogelijk is. Het is mogelijk. Maar je moet je wel goed voorbereiden.
Over die voorbereiding kun je alles lezen in dit boek

Als jij vlucht voor je schulden heb je misschien te maken met verlengen van de verjaringstermijn

Volgens de Nederlandse wet moet de schuldeiser binnen de verjaringstermijn actie ondernemen als hij op een bepaald moment wil overgaan tot het afdwingen van betaling van de uitstaande bedragen.
Zodra de schuldeiser dit doet zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen, dat heet stuiting.

Om de verjaringstermijn opnieuw te laten ingaan moet de schuldeiser het volgende doen:

 • een schriftelijke aanmaning, of mededeling waarin jouw betalingsplicht en zijn recht om betaling te eisen wordt uitgelegd op een manier die voor jou begrijpbaar is verzenden.
 • een dagvaarding indienen

Als er eenmaal een vonnis is uitgesproken door de rechter heeft er wederom een stuiting plaatsgevonden.
Aan al deze stappen zijn voor de schuldeiser kosten verbonden. Vaak wordt dan ook de afweging gemaakt als jij in het buitenland zit of het de moeite waard is om al deze kosten te maken.

Want als de schuldeiser een aanmaning geeft gestuurd en jij betwist dit, zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze aanmaning jou heeft bereikt. Bijvoorbeeld door hem aangetekend te versturen zodat jij tekent voor ontvangst of als jij hebt gereageerd op de aanmaning.
Op dat moment heb jij de vordering erkent. Manieren waarop de schuldeiser kan aantonen dat jij de vordering hebt erkent zijn wanneer jij

 • getekend hebt voor ontvangst van de aanmaning
 • een verzoek om uitstel hebt ingediend
 • een betalingsvoorstel hebt gedaan
 • een termijn hebt betaald van de openstaande vordering

Waar moet je op letten als je vlucht voor je schulden en toch je schulden wilt aflossen?

Als debiteur, want zo sta jij in de boeken bij de schuldeiser, kun je afzien van verjaring. Dat is bijvoorbeeld als jij in het buitenland alles op orde hebt en alsnog aan je morele plicht voldoet om de schuld af te lossen. Bijvoorbeeld door een afbetalingsregeling voor te stellen.

Dan kan, met tussenkomst van een rechter het hele circus van verjaringstermijn en afdwingen van betaling ( en dus het risico van beslaglegging van bezittingen en inkomsten) weer op gang komen.

Dan is een beetje afhankelijk van in welk land je bent gaan wonen en hoe hoog de kosten zijn die een schuldeiser moet maken. Als jij bijvoorbeeld binnen Europa bent gevlucht voor je schulden is je schuld direct opeisbaar via een lokale deurwaarder zonder tussenkomst van een lokale rechter. Een vonnis van een Nederlandse rechter is voldoende. Maar woon jij buiten Europa, dan kunnen de kosten van een lokale rechter en een lokale deurwaarder of incassobedrijf zo hoog zijn en de kans op terugvordering zo gering dat de schuldeiser afziet van nieuwe verjaringstermijnen.

De hoogte van je schuld speelt hierin natuurlijk ook een rol.

In het boek: “Vluchten voor Schulden, zo doe je dat”, kun je lezen wat de gevolgen zijn als de schuldeiser wel overgaat tot incassering van je schulden buiten Europa.

Je leest ook welke bedrijven en instanties wel doorprocederen buiten Europa om schulden te vorderen en op basis van welke verdragen schulden makkelijker opeisbaar kunnen zijn.

Wat ook nog in je voordeel kan werken als je besluit te vluchten voor schulden is de procedure van “rechtsverwerking”

Rechtsverwerking is als een schuldeiser ondanks dat de schuld niet verjaard is toch de schuld niet kan innen omdat bij jou de suggestie is gewekt dat zij hem niet gaan vorderen.
Het vluchten voor je schuld en verdwijnen op zich is niet een reden tot rechtsverwerking. En doodse stilte van jou ook niet.
Maar als jij in de periode dat je tijd probeert te rekken wel contact opneemt bijvoorbeeld om aan te geven dat je het niet eens bent met een aanmaning van het incassobureau, en men laat vervolgens die brief jarenlang onbeantwoord liggen, dan is bij jou de indruk gewekt dat de schuldeiser geen actie meer onderneemt en zijn schuld niet afbetaald wil zien.

Je kunt dan als je aanspraak maakt op verjaring van je schuld of wilt aanvechten dat innen van de schuld na al die tijd jouw huidige positie onredelijk verzwaard, aannemelijk maken dat door het ontbreken van een reactie op jouw brief de schuldeiser bij jou de indruk heeft gewekt dat hij zijn aanspraak niet meer geldend gaat maken.

Meer lezen over verdwijnen voor je schuldeisers? klik dan hier voor meer gratis informatie over vluchten voor schulden.

Jeanette reist over de wereld sinds haar 17de, maar altijd met een huis om naar terug te keren. In 2015, op haar 54ste, liet ze ook dat huis achter. Je zou haar een nomade kunnen noemen want ze zwerft het liefst over de aarde op een motor met alle bezittingen achterop. Zo reisde ze bijvoorbeeld door de Filipijnen en nu dwars door Mexico. Ze is eigenaar van Leaving Holland en Floating Coconut websites. En ze geniet van haar werk als Emigratie Coach waarbij ze anderen helpt hun emigratie droom te verwezenlijken.